הצהרת פרטיות

לצורך יצירת קשר איתך בהמשך לפנייתך אנו מבקשים ממך לספק פרטים כגון שם, כתובת אימייל, מספר טלפון ו/או פרטים אחרים.
אנו מבקשים פרטים אלו אך ורק בהקשר לפנייתך ולצורך יצירת קשר איתך.

  • פרטיך אינם מועברים לאף גורם נוסף.
  • פרטיך משמשים אך ורק לצורך יצירת קשר על ידינו בהמשך לפנייתך.
  • פרטיך לא ייחשפו בפומבי.
  • פרטיך לא ישמשו לצירופך לרשימת תפוצה.

Privacy Policy

As per your request to be contacted by us, we request you to provide us with details such as name, email address, phone number and/or other details. We require those details only for the sole purpose of contacting you in relation to your request from us.
  • Your details will not be transferred to another party
  • Your details will be used only for the purpose of contacting you as per your request
  • Your details will not be published in public
  • Your details will not be used to subscribe you to any mailing list